Charakteristika spoločnosti

Pracovná pozícia je obsadzovaná pre nášho partnera. Ing. Blažena Sebenská - IBS-KONTO poskytuje pre fyzické a právnické osoby kvalitné komplexné služby - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a kompletné podnikateľské poradenstvo.