Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ČS PHM Ing. Anton Súkeník sa venuje prevádzkovaniu čerpacích staníc