Charakteristika spoločnosti

Firma zaoberajúca sa dovozom a distribúciou nápojov , surovín na prípravu nápojov, delikates, kávovarov