Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa:
- projektovaním a konštruovaním el. zariadení,
- montáž, rekonštrukcia a údržba el. zariadení,
- počítačové služby