Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá s logistikou a prepravou zásielok