Charakteristika spoločnosti

Výroba a montáž oceľových konštrukcií.