Charakteristika spoločnosti

Vytváříme aplikace pro finančně poradenské firmy a našimi partnery jsou banky a stavební spořitelny.