Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa stavebnou činnosťou, realizáciou stavieb.