Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje špecializované súkromné oftalmologické zariadenia.