Charakteristika spoločnosti

IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva na Slovensku, v Českej republike a v Slovinsku v celkovej hodnote takmer 930 mil. EUR. Klientom poskytujeme špecializované finančné a investičné služby v oblasti kolektívneho investovania a individuálnej správy aktív.

Ponuky práce: IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 - 1 z 1