Charakteristika spoločnosti

IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,1 miliardy EUR. Klientom poskytujeme špecializované finančné a investičné služby v oblasti kolektívneho investovania a individuálnej správy aktív.