Charakteristika spoločnosti

ČS - predaj pohonných hmôt a tovaru, služby motoristom