Charakteristika spoločnosti

Homola Furniture s.r.o. (www.HOFU.sk) je rodinná firma zaoberajúca sa výrobou atypového nábytku, ktorej korene siahajú do roku 1992 od kedy sa rozvíjala ako súčasť spoločnosti Homola Team. V roku 2014 sa oddelenie výroby nábytku z dôvodu rastu a potreby samostatnej štruktúry oddelilo a ďalej sa rozvíja pod menom, ako ho poznáme dodnes. Homola furniture tvorí skúsený tím, vďaka ktorému spoločnosť zvláda aj pôvodné náročné ručné výrobné procesy spojené so spracovaním dýhy a masívu, ktoré dopĺňa mohutné kvalitné strojové a softwarové vybavenie. Kombinuje a spracováva rôzne druhy materiálov – drevo, dýha, laminát, umelý kameň, kameň, kov, sklo, tkaniny, koža a iné polotovary. Strojovú prácu zabezpečuje nárezové centrum, olepovačka hrán, CNC obrábacie centrum, lis, širokopásová brúska, lakovňa, rôzne menšie stroje. Investovanie do strojového vybavenia je neustále podporované prepájaním s novými programami a aplikáciami. Víziou spoločnosti je využiť rýchlo sa meniacu situáciu na trhu, sledovať trendy a aplikovať ich. Homola furniture s.r.o. je súčasťou grupy, ktoré tvoria spoločnosti HOSU s.r.o, The light s.r.o. a Sofu s.r.o.. Vďaka prebiehajúcim vzájomným synergiám majú všetky spoločnosti ambíciu stať sa lídrami vo svojom obore na Slovensku s prienikmi do zahraničia.