Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod a distribúcia nástrojov, náradia, meradiel, vybavenia dielní, OOPP pre priemyselné podniky.
Viac o firme Hoffmann sa dočítate tu: https://www.hoffmann-group.com/SK/cs/hos/company/group