Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o. patrí medzi popredné slovenské advokátske kancelárie. Svoje právne služby a poradenstvo poskytuje ako domácim, tak aj zahraničným klientom a zameriava sa najmä na oblasť obchodného práva, fúzie a akvizície, transakcie s medzinárodným prvkom, bankovníctvo a financie a právo nehnuteľností.