Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Helwitax s.r.o. poskytuje podnikateľom kompletné služby - od založenia spoločnosti, vedenia účtovníctva, spracovanie miezd, ekonomické analýzy, školenia v oblastí účtovníctva a daní.