ŠTUDENTI

Študujete vysokú školu? Ste iniciatívny a máte znalosť MS Office? V tom prípade u nás môžete získať prvé praktické skúsenosti.


ODBORNÁ PRAX
Dĺžka a obsah odbornej praxe závisí na študovanom odbore, kapacitných možnostiach firmy a realizovaných projektoch.

Vaša žiadosť o umožnenie odbornej praxe alebo spolupráce pri príprave bakalárskej/diplomovej práce musí obsahovať tieto dokumenty
  • Motivačný list
  • Životopis
  • Potvrdenie o štúdiu
VYPRACOVÁVANIE BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC
V katalógu, uverejnenom na webových stránkach nájdete ponuku tém pre bakalárske a diplomové práce. Pokiaľ vás niektorá oblasť zaujme, môžete sa so svojimi požiadavkami obrátiť na pracovníkov personálneho oddelenia.
KOHO MÁM KONTAKTOVAŤ V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK?
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
č. 228
Kočovce 916 31
032/7705154,152 - personálny úsek
[email protected]
Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
Hrežďovská 1629/16
957 04 Bánovce nad Bebravou
038/7628 302 - personálny úsek
[email protected]

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI
Pre študentov stredných škôl ponúkame exkurzie, odbornú prax, brigádu počas letných prázdnin.

Pre študentov vysokých škôl okrem exkurzií ponúkame možnosť pracovať u nás počas štúdia prostredníctvom študentskej praxe a zapájať sa do našich procesov prvými pracovnými úlohami predovšetkým v oblasti projektového riadenia a technológií.

Ďalšou zaujímavou formou pre vysokoškolákov je možnosť vypracovávať v našich podmienkach svoju diplomovú prácu.