Charakteristika spoločnosti

mladá, rozvíjajúca sa spoločnosť pôsobiaca v oblasti nákupu a predaja nápojov na slovenskom trhu