Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť HASIL–HD, s.r.o. patrí medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti:
- ochrany pred požiarmi
- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- pracovnej zdravotnej služby
- civilnej ochrany
- OPaOS (revízie) vyhradených technických zariadení a iné...

Ponuky práce: HASIL - HD, s.r.o.

1 - 2 z 2