Charakteristika spoločnosti

Súkromné detske centrum pre deti s vyucbou anglickeho jazyka