Charakteristika spoločnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby so zameraním na občianske právo, obchodné právo, konkurzné právo, prepravné právo, pozemkové právo, agrárne právo, právo informačných technológií a právo duševného vlastníctva.

Ponuky práce: HALADA advokátska kancelária s.r.o.

1 - 1 z 1