Charakteristika spoločnosti

Firma HAKO SK, s.r.o bola založená v roku 2017. Na Slovensku ide o novovzniknutú firmu, vytvorenú a prepojenú na veľkú nemeckú spoločnosť, ktorá pôsobí dlhodobo v automobilovom priemysle a vyrába kovové výrobky, výpalky, výrezky, ktoré následne opracováva a dodáva svojim odberateľom do výroby finálnych výrobkov, ktoré sú následne dodávané do linky automobiliek.