Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkou športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (prevádzka BODY EXPRESS)