Charakteristika spoločnosti

Sme firma, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť zariadení používaných v budovách. Výsledkom je navrhnuté najlepšie riešenie pre zákazníka, ktoré dbá na maximálne využitie primárnych zdrojov obnoviteľnej energie, rekuperácie energií a minimalizovania spotreby energií na používaných zariadeniach.
Aby sme tieto ciele mohli zabezpečiť, ponúkame zákazníkom všetky technické zariadenia do rodinných domov a bytov. Táto oblasť je veľmi dynamická a technologický rozvoj v tejto oblasti je veľmi rýchly. Preto každý člen nášho tímu musí byť ochotní rozširovať si svoje vedomosti, kompetencia ako aj oblasti svojej pôsobnosti.

Ponuky práce: Grolmus a spol. s.r.o.

1 - 1 z 1