Charakteristika spoločnosti

Komplexná údržba parkov a zelene, letná a zimná údržba komunikácií.