Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá dlhodobo vývojom realizáciou a prevádzkovaním projektov na využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny.