Charakteristika spoločnosti

Už takmer 20 rokov stojíme na strane firiem, podnikateľov a fyzických osôb a na poistnom trhu hľadáme pre nich tie najlepšie poistné produkty a riešenia. Poslaním GRANDEN je poznať všetky špecifické riziká klientov a dokázať ich poistiť. Spolupracujeme so všetkými slovenskými poisťovňami a klientom poskytujeme nadštandardnú starostlivosť. Klientom zabezpečujeme analýzu poistných rizík, poradenstvo, správu a prehodnocovanie poistných zmlúv, no predovšetkým stojíme na ich strane pri vzniku poistnej udalosti a jej následnej likvidácii.