Charakteristika spoločnosti

GRANDEN s.r.o. patrí medzi popredných finančných sprostredkovateľov v oblasti neživotného poistenia a risk managementu. Našimi klientmi sú slovenské aj zahraničné spoločnosti, od malých až po korporácie. Poskytujeme im „na mieru šité” unikátne poistné programy, na základe požiadaviek aj predvídania potrieb.