Ponuka práce pre každého

SENIOR AP ACCOUNTANT WITH GERMAN (REF. NO.: 99-11-24530/PF)


Place of work
Prague
Job description, responsibilities and duties
If you’re an experienced GENERAL LEDGER ACCOUNTANT, preferably within the SSC environment, you feel it’s time for a change and you wish to work for an organization that has a real-world real-people positive impact and is a number one global player in its field, then pay attention to this new opportunity. Attractive location, strong orientation at people both in terms of core business and the accounting function, valued employees.

As a SENIOR GL ACCOUNT you’d have more varied agenda than in most other multinational companies or SSCs. Your role would include the following:

*Continually manage the financial accounting according to current legislation, regulations and according to internal requirements
*Creation and posting of estimated items and other specific transactions for each closed calendar month
*Management of suppliers’ and customers’ accounts
*Assistance with Intercompany reconciliations if required
*Posting of journals on a monthly basis
*Month end reporting
*Balance sheet reconciliations, including historical unreconciled accounts
*Preparation of statutory statements
*Perform monthly petty cash counts
*Assistance/preparation of VAT return
*Preparation for the corporation tax return
*Managing Fixed Assets Register
*CAPEX upload and calculation and booking of depreciation
*Process salary and bonus information & reconcile accounts
*Prepare and post the payroll journal
Salary offered (gross)
40000 - 45000 Kč/month
Start date
by agreement
Other benefits
What should you expect in return?

25 days of holiday
3 sick days
Annual bonus
Meal vouchers
Flexi working hours
Pension contribution
Benefit card
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo
Required education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Advanced (C1)
Personality requirements and skills
What background and experience is necessary for this role?

*Proven experience in an accountancy environment
* Complex Accounts Payable understanding – back to back AP process
*PC – MS Office – Word, Excel (incl. Vision), Outlook
*Knowledge of Oracle, SUN, Sage are advantage
*Fluent English and advanced German are necessary
*Successful performance in changing environments
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3238592   Dátum zverejnenia: 10.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.