Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

TESTER WITH GERMAN (REF. NO.: 1-10-10038/PF)


Place of work
Bratislava region
Job description, responsibilities and duties
This is an excellent opportunity to work in a well-established international company.

Key Responsibilities:
- Developing comprehensive and repeatable automated test processes. Where tests cannot be automated, they will need to be carried out manually
- Defining internal development quality standards for our products and reporting quality state of products releases
- Where tests cannot be automated, they will need to be car-ried out manually
- Provide feedback to the development team and ensure the work is carried out in accor-dance with the quality requirements
- Participation on analysis of new features with developers and subject matter experts with a focus on definition of test cases
- Creating and maintaining set of test cases
- Preparing of the data environment for application development on different environ-ments, operation systems, databases
- Quick check and regression test of development releases of the products - Synchronization and participation on manual user tests of developed features in devel-opment and testing of released products
- Communication of application status to the project manager and handover of the appli-cation for final user acceptance test
Salary offered (gross)
1300 - 2200 EUR/month
Start date
by agreement
Other benefits
821 09 Bratislava, Company offers real challenges, a lot of work, an above average compensation and benefits package, good career development possibilities in an international environment, they can offer fun and fully contribute to the success of young, dynamic and competent team members.
Contract type
full-time
Information about the selection process
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae both in Slovak and English language with the ref. number in subject of your application.

If you've had an interview in Grafton already, please, contact your consultant directly via e-mail.
Required education
Secondary with school-leaving examination
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
German - Intermediate (B1)
Personality requirements and skills
The candidate should meet the following minimum criteria:
- Language skills: English fluently, German active
- > 2 years of relevant professional experience in software testing
- Excellent problem solving skills, ability to use own initiative
- Knowledge of UML and basic SQL knowledge is advantage
- Ability to use technical data manipulation techniques including the use of SQL required
- Must be able to work effectively with minimum supervision and status of projects and be willing to learn and support systems and implementations
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 1273152   Dátum zverejnenia: 10.6.2012  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.