Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť s dlhým pôsobením.