Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom zdravotníckych pomôcok v oblasti spinálna chirurgia, intervenčná kardiológia, intervenčná rádiológia, arytmológia, prístrojová technika a neuromodulácia