Charakteristika spoločnosti

Global Finance je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou finančných produktov širokej verejnosti, bežným ľuďom ako aj podnikateľským subjektom. Naším cieľom je prinášať klientom komplexné finančné služby v oblastiach ako sú: životné poistenie, neživotné poistenie, vklady a účty, bežné a hypotekárne úvery, II. a III. pilier (DSS, DDS) a investície.
Poslaním spoločnosti Global Finance, a. s. je pomáhať bežným ľuďom pri dosahovaní ich finančných cieľov a zvyšovaní ich životnej úrovne. Pre našich biznis partnerov vytvárame kvalitné podnikateľské prostredie, ponúkame im motivujúcu kariéru a jedinečný systém práce. Pomáhame tak aj im žiť lepší život. Podporujeme ich, aby si plnili svoje ciele a staráme sa o to, aby pocítili v živote viac uznania, rešpektu a úcty.