Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť GLOB Production SK, s.r.o. je expandujúcou stavebnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu. Jej sesterská spoločnosť už dlhodobo pôsobí v ČR a s ohľadom na plánovaný rozvoj tak bude súčasťou medzinárodnej skupiny v danom obore. Zaoberáme sa stavebnou činnosťou, v oblasti pozemných stavieb, najmä kompletnými rekonštrukciami a obnovami budov a tiež ich kompletnou výstavbou.