Charakteristika spoločnosti

Sme poprednou nezávislou advokátskou kanceláriou v Bratislave, s materskou AK v Českej republike. Na Slovensku máme za sebou 10 rokov úspešnej práce a rastu. Naša materská kancelária v Prahe patrí k najstarším kanceláriám v Českej republike a pravidelne získava medzinárodné ocenenia od prestížnych nadnárodných a domácich ratingových agentúr.
Hľadáme ľudí, ktorým nestačí byť priemernými. Do nášho tímu sa hodí človek s nadšením pre právo, ambicióznym a inovatívnym prístupom k zadaniam, pri ktorých očakávame skĺbenie vynikajúcich odborných znalostí so schopnosťou empatického podnikateľského nadhľadu na vec, za čo ponúkame adekvátne ohodnotenie. Základnými kategóriami, ktoré definujú náš prístup ku kolegom ako aj klientom sú úcta, férovosť a tímová práca.
Vďaka týmto hodnotám a prístupu poskytujeme svoje služby mnohým domácim aj zahraničným klientom, ktorí s nami spolupracujú už niekoľko rokov. Aktuálne sme sa vďaka našim skúsenostiam stali vyhľadávanou kanceláriou, okrem iných oblastí, na poradenstvo v oblasti GDPR, obchodného a pracovného práva.