Charakteristika spoločnosti

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) je rozpočtová organizácia v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Bol zriadený 1. januára 1991, má pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky, zabezpečuje činnosť v oblasti budovania a údržby:
- geodetických základov
- automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
- štátneho mapového diela
- základnej bázy geografických informačných systémov
- dokumentácie
- archívu

Ponuky práce: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

1 - 1 z 1