Charakteristika spoločnosti

medzinarodná a vnútroštátna nákladná doprava