Charakteristika spoločnosti

Súkromné gastroenterologické pracovisko poskytujúce špecializovanú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť.