Charakteristika spoločnosti

maloobchod, kaviareň, bar, administratívne služby