Charakteristika spoločnosti

Zušľachťovanie skla a porcelánu