Charakteristika spoločnosti

Nákup, spracovanie a výroba bylinných čajov a výživových doplnkov