Charakteristika spoločnosti

Naše spoločnosť Funaction Fyzioterapia, s.r.o. je registrované neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje diagnostiku, terapiu a prevenciu ochorení pohybového aparátu. Pri diagnostike a liečbe využívame moderné fyzioterapeutické postupy, metódy a najnovšie výskumné poznatky, ktoré neustále sledujeme a aplikujeme. Náš komplexný prístup je zameraný na klienta a preto terapia vychádza vždy z jeho individuálnych potrieb.
Názov našej spoločnosti FUNACTION napovedá, že sme tím so zmyslom pre humor a dobrú náladu (FUN) a že od nás môžete očakávať aktívny prístup (ACTION) v prevencii, komunikácii a funkčnej fyzioterpii (Function)

Ponuky práce: Funaction Fyzioterapia,s.r.o.

1 - 1 z 1