Charakteristika spoločnosti

Výroba zemiakových lupienkov