Spoločnosť FRACHTMEISTER International pôsobí v oblasti medzinárodného sťahovania. Medzi našich klientov patria hlavne diplomati, manažéri a expati.
Okrem medzinárodného sťahovania poskytujeme nasledovné služby:
- relokačné služby
- sťahovanie kancelarií
- lokálne sťahovanie
- skladové služby (krátkodobé, dlhodobé skaldovanie)


Ponuky spoločnosti e-mailom