Charakteristika spoločnosti

Finančné centrum, a.s. je spoločnosť poskytujúca komplexné a vysoko profesionálne služby v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, financovania a ďalších príbuzných oblastí.
Spoločnosť sa počas svojho vývoja od roku 1997 vyprofilovala na stabilného a spoľahlivého partnera pre klientov, ktorí hľadajú kvalitné poisťovacie služby a profesionálne poradenstvo.