Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Finagro bola založená v júni 1996 so sídlom v Bratislave. Spoločnosť sa zaoberá predajom, distribúciou a skúšaním nových odrôd a hybridov jednotlivých plodín.
Skúšanie nových materiálov prebieha v poloprevádzkových a prevádzkových pokusoch, v predskúškach a štátnych pokusoch pod kontrolou ÚKSÚP-u.
Jednotlivé odrody sú skúšané v rámci celého Slovenska na rôznych stanovištiach.
Na slovenskom trhu zastupujeme odrody a hybridy francúzskych spoločnosti
Codisem , Caussade a Euralis Semences.
Uplatnenie našich hybridov je veľmi široké.
Výskum je zameraný na zlepšenie kvality , úrodnostný potenciál sušiny a zrna
koncentráciu energie, zdravotný stav a schopnosť odolávať stresovým podmienkam,
zvýšenie obsahu oleja a obsahu nenasýtených mastných kyselín u slnečnice a repky.