Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni