Charakteristika spoločnosti

Rozvíjajúca sa dcérska spoločnosť nemeckého koncernu, ktorý je subdodávateľom pre automobilový priemysel. Spoločnosť sa zaoberá spracovaním kovov - tvárnením, sústružením, praním a kalením súčiastok pre automobilový priemysel.