Charakteristika spoločnosti

Naša lekáreň poskytuje pre svojich klientov a pacientov kvalitnú lekárenskú starostlivosť založenú na profesionálnom prístupe zo strany personálu, ktorý zákazníci ocenia.