Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobi v oblasti projektovania tepelných zdrojov a vykurovania.