Charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, z toho bezmála 100 lekárov. Poskytujeme zdravotnú starostlivosti s viac ako 75 ročnou tradíciou. Ponúkame prácu v nemocnici s komplexnou štruktúrou poskytovaných služieb. Naše pracoviská disponujú moderným prístrojovým vybavením, laboratórnu diagnostiku a rádio-diagnostiku nevynímajúc. Prevádzkujeme ambulancie, laboratória, nemocničnú lekáreň, pracovnú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu. Kontinuitu liečebného procesu zabezpečuje prepojenie špičkovej diagnostiky s operatívou a následnou rehabilitáciu. Ročne vykonáme cca 300 tis. vyšetrení pri starostlivosti o 250 tis. pacientov. Pri kapacite viac ako 300 lôžok je ročne vykonaných viac ako 10 tisíc hospitalizácií. Zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 130 tisíc obyvateľmi. Skalica sa nachádza v regióne Záhoria v susedstve regiónu Južná Morava, v dosahu cca 90 km do Bratislavy a Trenčína, 60 km do Brna a Trnavy a cca 10 km od Hodonína.

Zobraziť celú charakteristiku
Zamestnancom ponúkame:
- atraktívne pracovné podmienky, moderné vybavenie (CT, MR) a inovatívne technológie (aktuálne v procese inovácie gynekologické a pôrodnícke operačné a zákrokové sály, nový onkologický pavilón)
- motivačné mzdové ohodnotenie v nadväznosti na hospodárenie nemocnice
- možnosť odborného rastu,
- kontinuálne odborné vzdelávanie,
- špecializačná prax, účasť na stážach aj v zahraničí,
- interné e-learningové vzdelávanie na platforme MEDIUSU.

Staňte sa súčasťou nášho tímu:
- tímu, v ktorom dominuje medzi prioritami pacient a jeho zdravie
- tímu, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť pacientov
- tímu, v ktorom pracujú ľudia, ktorí sú špecialistami vo svojich odboroch
- tímu, ktorého základom je spolupráca a dôvera zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov,
- tímu, ktorého cieľom je poskytovať správnu, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

1 - 4 z 4