Charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica v Nitre je koncovým zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 15 klinikách, 10 oddeleniach a vo viac ako 80-tich špecializovaných ambulanciách. Zabezpečuje praktickú výučbu študentov Katedry ošetrovateľstva a Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj prax žiakov Strednej zdravotnej školy v Nitre. Umožňuje povinnú prax aj študentom Farmaceutickej fakulty a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ponuky práce: Fakultná nemocnica Nitra

1 - 6